PSL w regionach:

Wybierz na mapie województwo, aby przejść dalej.
Posłowie do Parlamentu Europejskiego

 

 

Polskie Stronnictwo Ludowe

jest ogólnonarodową partią polityczną, wyrosłą ze szlachetnych tradycji Ruchu Ludowego , dążącą do urzeczywistnienia swego programu dla dobra społeczeństwa i państwa polskiego. PSL jest najliczniejszą partią polityczną w Polsce. Skupia około 140 tysięcy członków. Posiada struktury we wszystkich województwach, w 90% gmin i w około 35% wsi, a także w osiedlach i dzielnicach wielkich aglomeracji.

Celem PSL jest:

a) zapewnienie bezpieczeństwa i siły Polski oraz jej suwerenności politycznej i gospodarczej dla uzyskania i utrzymania trwałego rozwoju społeczno-gospodarczego państwa oraz dostatniego bytu jego obywateli,

b) zachowanie pełnej demokracji politycznej, ekonomicznej i społecznej, poszanowanie i obrona praw do rozwoju i godnego życia dla wszystkich obywateli państwa polskiego,

c) kształtowanie życia społecznego na zasadach samorządu, przy respektowaniu koniecznych funkcji państwa,

d) ochrona środowiska naturalnego i krajobrazu kulturowego jako narodowego dobra warunkującego zrównoważony rozwój i tożsamość narodową,

e) kultywowanie szlachetnej historii Ruchu Ludowego i jego osiągnięć - z wiarą, że to co służy człowiekowi, będzie zawsze zajmować właściwe dla siebie miejsce.

Emblematem organizacyjnym PSL jest zielona, czterolistna koniczynka.

Czterolistna koniczynka przynosi szczęście i powodzenie. Często szukają jej dzieci, a jej znalezienie to według przesądu dobry znak.

Według tradycji każdy listek koniczyny coś symbolizuje. Pierwszy oznacza nadzieję, drugi wiarę, trzeci miłość, a czwarty szczęście.

"Żywią i bronią" - to hasło na sztandarach Polskiego Stronnictwa Ludowego, ukazuje, że nie jest to zwykłe działanie, lecz szlachetna służba człowiekowi i Ojczyźnie.

 

Jak zostać członkiem PSL ?

O tym, kto może zostać członkiem PSL, jakie są prawa i obowiązki członka mówią art. 5, 6, 7 i 8 statutu PSL.

Przeczytaj Statut PSL

Zgodnie ze statutem Polskiego Stronnictwa Ludowego członkiem PSL może być każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, o ile zostanie przyjęty do koła PSL zgodnie z przepisami statutu Stronnictwa.

Osoba, która jest członkiem innej partii politycznej, nie może zostać członkiem PSL. Przyjęcie w poczet członków Polskiego Stronnictwa Ludowego następuje na podstawie uchwały zebrania koła PSL, po złożeniu deklaracji członkowskiej popartej pozytywna opinią dwóch członków wprowadzających.

Osoby, które były członkami innych organizacji politycznych mogą być przyjęte do PSL tylko po uprzednim wyrażeniu zgody przez zarząd powiatowy PSL.
W przypadku, gdy w danej miejscowości nie ma koła PSL, decyzję o przyjęciu nowego członka podejmuje zarząd gminny (równorzędny) PSL, a w przypadku jego braku zarząd powiatowy Stronnictwa. W decyzji wskazuje się koło, do którego nowy członek będzie należał. O ile to możliwe, uwzględnia się prośbę zainteresowanego.

Zgodę na przyjęcie w poczet członków PSL osób zamieszkałych poza terenem danej gminy wyraża właściwy zarząd gminny (równorzędny) PSL.

Aby uzyskać więcej informacji na temat członkostwa w PSL - napisz maila lub zadzwoń do odpowiedniego dla miejsca zamieszkania biura Zarządu Wojewódzkiego PSL.

Zarządy Wojewódzkie PSL

Deklaracja członkowska PSL:

Pobierz deklarację członkowską w formacie PDF

 

Oficjalną młodzieżówką Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) jest Forum Młodych Ludowców (FML).

Jak zostać członkiem FML?

Członkiem FML  może zostać osoba, która ukończyła 18 lat i nie przekroczyła 35 roku życia.  Jeżeli nie spełniasz tych kryteriów możesz ubiegać się o członkostwo „wspomagające" lub „honorowe".

Po więcej informacji kliknij TUTAJ

 

Dołącz do nas online:

 

     

 

 

Newsletter:

Polskiego Stronnictwa Ludowego

zapiszwypisz

Wpisz w okienku powyżej adres e-mail, na który chcesz otrzymywać newsletter, następnie zaznacz „zapisz" i kliknij „wyślij".

Na Twój adres e-mail zostanie wysłana wiadomość z linkiem, który potwierdzi rejestrację w naszym newsletterze.

 

Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 02 Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przez Polskie Stronnictwo Ludowe przekazanych przeze mnie danych osobowych w celach administracyjnych, a także w celach informacyjnych i marketingowych związanych z promowaniem działalności partii politycznej. Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną newslettera oraz informacji o przedsięwzięciach organizowanych przez Polskie Stronnictwo Ludowe.

Treści publikowane w portalu dostępne są na warunkach określonych w licencji Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0,
z wyjątkiem przypadków gdy zastrzeżono inaczej. Polskie Stronnictwo Ludowe 2008-2016
Utrzymanie: Orange IT - administrator serwera